— 25.04.2019 було засновано Товариство з обмеженою відповідальність «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КЕПІТАЛ ФІНАНС»

— 05.09.2019 винесено Розпорядження № 1720 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про внесення ТОВ «ФК «КЕПІТАЛ ФІНАНС» до Державного реєстру фінансових установ

— 06.09.2019 отримано Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 1244, реєстраційний номер 13103995

— 10.10.2019 отримано розпорядження від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за #2009 про видачу ТОВ «ФК «КЕПІТАЛ ФІНАНС» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).